+995 56 880 83 13
info@surrogacymed.com

Draagmoederschap en andere ART-methoden in Groot-Brittannië

Onvruchtbaarheidsprobleem in Groot-Brittannië

Het onvruchtbaarheidsprobleem is vrij acuut in Groot-Brittannië. Volgens statistieken ligt het aantal paren in het land dat niet alleen een kind kan verwekken rond de 15-17%. Gelukkig kan het gebruik van hoogtechnologische onvruchtbaarheidsbehandelingsmethoden in Groot-Brittannië velen van hen daarbij helpen. Groot-Brittannië biedt financiële dekking voor kunstmatige inseminatie voor zijn burgers (meerdere cycli).

Wetgeving inzake draagmoederschap en eiceldonatie

Als we proberen de plaats te bepalen waar het eerste IVF-medisch centrum is ontstaan, zal Groot-Brittannië een onbetwistbare kanshebber zijn, want dit is de geboorteplaats van wetenschapper Robert Edwards, de "vader van IVF", die vorig jaar terecht de Nobelprijs voor geneeskunde ontving .

Groot-Brittannië biedt individuen, die procedures zoals IVF en ICSI moeten ondergaan, de mogelijkheid om pre-implantatie genetische diagnose uit te voeren in een aantal van zijn klinieken. Het biedt ook een aantal andere procedures die bevorderlijk zijn voor het succes van het programma. Kunstmatige inseminatie is al lang een erkende procedure in Groot-Brittannië: deze procedure is de afgelopen decennia uitgevoerd in medische centra in Groot-Brittannië en de doeltreffendheid ervan is vrij hoog.

Voor Britse burgers die een procedure zoals kunstmatige inseminatie nodig hebben, biedt Groot-Brittannië via het National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) financiële dekking voor drie IVF-cycli. Niettemin, of een patiënt al dan niet de nodige medische indicaties heeft om de ingreep op kosten van de overheid te laten uitvoeren, evenals de werkelijke hoogte van de financiële dekking, wordt bepaald door vertegenwoordigers van de lokale gezondheidsautoriteiten. In de richtlijnen is een leeftijdsgrens (40 jaar) opgenomen. Indicaties voor behandeling van onvruchtbaarheid met behulp van ART-methoden in Groot-Brittannië zijn onder meer het onvermogen om zwanger te worden gedurende een periode van drie jaar seksuele activiteit zonder het gebruik van voorbehoedsmiddelen, wanneer de oorzaken van een dergelijk onvermogen zijn ontdekt in de loop van een medisch onderzoek, evenals idiopathische onvruchtbaarheid.

Eiceldonorschap is in Groot-Brittannië toegestaan, maar tot voor kort bedroeg de vergoeding voor een eiceldonor maximaal 250 pond sterling. En het was pas in oktober 2011 tijdens een vergadering van de Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) dat een besluit werd genomen om het bedrag van de vergoeding die via het eiceldonorprogramma moet worden betaald, te verdrievoudigen.

Draagmoederschap in Groot-Brittannië

Wat betreft de vraag of het mogelijk is om de draagmoederschapmethode te gebruiken, het hangt allemaal af van een specifiek land, omdat de omstandigheden in verschillende delen van de wereld aanzienlijk verschillen.
Over het algemeen kunnen alle landen worden onderverdeeld in landen waar:

Draagmoederschap kan alleen als optie voor onvruchtbaarheidsbehandeling worden gebruikt op non-profitbasis, zoals bijvoorbeeld in Nederland, Spanje en Canada.

Volgens de wet kan draagmoederschap in Groot-Brittannië ook alleen gratis worden uitgevoerd. Een contract met een draagmoeder in Groot-Brittannië houdt geen vergoeding in behalve vergoeding voor lopende kosten.

Dit is een van de draagmoederschapsproblemen in Groot-Brittannië, want het ligt voor de hand dat alleen iemand die heel dicht bij de vrouw staat (haar vriend of familielid) zou instemmen met het voldragen en baren van het genetische kind van iemand anders zonder compensatie. Daardoor moeten veel stellen zich wenden tot draagmoederschapsbureaus in het buitenland, waar diensten van een draagmoeder op commerciële basis zijn toegestaan en wettelijk zijn geregeld. Hierdoor kunnen de burgers van Groot-Brittannië een contract aangaan met een draagmoeder, wiens voorwaarden volledig in overeenstemming met de bepalingen van de wet zullen worden nageleefd. Dit is de enige manier om te garanderen dat zowel de rechten van de draagmoeder als die van de genetische ouders worden gerespecteerd.

Contact

Onze specialisten staan klaar om al uw vragen telefonisch te beantwoorden:
+995 32 222 24 42
We wachten op uw telefoontje!

Draagmoederschap

In dit deel willen wij het hebben over hoe men een draagmoeder kan vinden, welke methoden voor het zoeken naar draagmoeders de voorkeur genieten en welke methoden beslist niet aan te raden zijn.

Eiceldonorschap

Eiceldonorschap wordt gebruikt in het kader van een onvruchtbaarheidsbehandeling wanneer de eierstokreserve van een vrouwelijke patiënt is uitgeput (bijvoorbeeld tijdens de menopauze) of wanneer de eicellen van slechte kwaliteit zijn en niet kunnen worden gebruikt in een IVF-cyclus. Zoals in het geval van het zoeken naar een draagmoeder zijn er verschillende oplossingen voor dit probleem.

IVF

In-vitrofertilisatietechnologie wordt de afgelopen decennia over de hele wereld gebruikt. De kansen om zwanger te worden met behulp van IVF nemen toe, omdat ART-methoden voortdurend worden verbeterd. Tegenwoordig komt zwangerschap na IVF gemiddeld in veertig procent van de gevallen voor.